Knihovna potřetí!

23.05.2022

V úterý 12. května 2022 třída 7. A navštívila také Městskou knihovnu v Telči, kde nás přivítaly usměvavé a ochotné paní knihovnice Andrea Fajtová a Lenka Zamazalová. Pro některé je návštěva knihovny všední záležitostí, pro jiné menším svátkem, kdy se horko těžko rozpomínali, kdy tu byli naposledy. Program návštěvy byl úžasný. Žáci byli seznámeni s novými knihami jejich věkové kategorie. Byli i jedinci, kteří si hned nějakou knihu vypůjčili. Pak následovalo soutěžení, kdy děti bojovaly jako o život. Pro mě bylo největším zážitkem probuzení básnického střeva u jednotlivých skupin, kdy děti tvořily báseň na vybraná slova jako kuna, zločin, rum, cukrárna apod. Básníci byli výborní. Posuďte sami z názvu jednotlivých básní: Záškolák, Roztrhané, upnuté trenky, Zločin v cele, který spáchala kuna.

Velké poděkování patří již zmíněným knihovnicím za jejich skvělou práci a za čas, který věnovaly našim třídám druhého stupně. Další díky věnuji dětem, které se s velkou vervou pustily do soutěžení a nezkazily žádnou zábavu.

Třída 7. A a Mgr. Radka Hadravová