Kolem - nekolem

12.06.2024

Ve středu 5. června završili žáci 4. A a 4. B letošní dopravní výchovu.

V polovině května děti absolvovaly pod vedením p. Dufkové z místního DDM teoretickou část k dopravní výchově, kdy si žáci zopakovali značky, pravidla silničního provozu a zároveň si také připomněli, jakou správnou výbavu má mít jejich jízdní kolo.

Všichni žáci úspěšně absolvovali test z dopravní výchovy, proto mohli být připuštěni k praktické zkoušce, na jejímž konci bylo cílem získat "řidičák" neboli průkaz cyklisty. Sešli jsme se na dopravním hřišti v prostorách bývalého zimního stadionu a naše jízda mohla začít. Část žáků plnila zkoušku v roli cyklisty, část v roli chodců. Následně si obě skupinky role vyměnily. Naštěstí nikdo z žáků nenasbíral trestné body, které by ho připravily o průkaz cyklisty, a tak se nakonec všichni čtvrťáci stali plnohodnotnými účastníky silničního provozu jako cyklisté a získali vytoužený průkaz cyklisty.

Děkujeme za organizaci DDM Telč, zejména p. Dufkové.

Mgr. Andrea Smejkalová, Mgr. Žaneta Hronová