Kooperativní výuka prvňáčků v Dačicích

13.06.2024

Ve středu 12. 6. se 1. A vydala vlakem do ZŠ J. A. Komenského v Dačicích, kde s dačickou 1. C proběhla společná výuka českého jazyka, matematiky a tělesné výchovy.

Pro žáky byly připraveny rozehřívací aktivity, kterými se nejprve vzájemně poznali. Poté následoval český jazyk, který byl propojen se znalostí angličtiny, pracovní list prověřil čtení s porozuměním. Vyhledávání informací a orientaci v textu zvládlo tak na výbornou 43 prvňáčků obou tříd.

Matematika byla ve znamení matematických her s pohybem. Počítání s "lovci perel" nebo dětmi oblíbená hra "míchačka" obsahovala příklady na sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10. Obě hry děti hodnotily jako skvělé a reflexe na interaktivní tabuli to jen potvrdila.

Dopolední blok uzavřela vycházka ke kostce cukru a malování na chodníku. Medaile, pochvala a vzkazy dětí psané křídou, byly největší odměnou za bezva den. Jménem celé 1. A děkuji skvělé p. učitelce Mgr. Lence Havlíkové za skvělé přijetí a těšíme se na další společné učení.

Mgr. Eva Mašátová a 1. A