Malé ohlédnutí za charitou

03.07.2023

Moc ráda píši tento článek, kde bych chtěla vyjádřit velké díky všem, kdo v letošním roce přispěli na charitativní sbírky naší školy. Pro sbírku Život dětem jsme v dubnu vybrali krásných 5 256 Kč, které pomohou konkrétním dětem, s jejichž příběhy se můžete seznámit na webové stránce www.zivotdetem.cz. Druhá celorepubliková sbírka s názvem Český den proti rakovině pomohla vybrat rovněž krásných 17 877 Kč na prevenci a léčbu nemocných rakovinou. Jako každým rokem, i letos při květnové sbírce pomohli žáci 9. ročníku. Celkem jsme společně vybrali úžasných 23 133 Kč. Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat všem, žákům a jejich rodičům, obyvatelům města Telče a zaměstnancům školy.

Mgr. Hana Švecová