Matematická soutěž Klokánek

16.05.2024

Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž, která je určena širokému okruhu zájemců od 2. ročníku základní školy až po studenty škol středních. Snaží se zapojit do soutěže všechny žáky a umožnit jim vyzkoušet si svoje schopnosti při řešení méně obvyklých úloh. Letos proběhl již 17. ročník této soutěže.

Naše třída V. A se zapojila celá. V kategorii Klokánek jsme řešili celkem 18 úloh, které jsou podle obtížnosti hodnoceny 3, 4 a 5 body. Žáci měli na vypracování 60 minut. S některými úkoly si poradili výborně, některé byly opravdu na delší přemýšlení, u některých z časových důvodů tipovali. Nejvyšší počet získaných bodů byl 96.

Nejlepší řešitelé: 

  1. Matěj Svoboda 70 bodů
  2. Marijana Pavlíková 64 bodů
  3. Daniel Herbrick 60 bodů

Všem řešitelům děkuji za účast a přeji mnoho dalších matematických dobrodružství.

Mgr. M. Křenová