Mladý chemik

03.02.2022

V lednu letošního roku se zúčastnili Adam Nedorost, Jakub Lazárek a Adéla Burianová, žáci z devátých ročníků, regionálního kola soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR. V letošním roce probíhá tato soutěž v pěti krajích - Pardubickém, Královéhradeckém, Středočeském, Libereckém a v Kraji Vysočina. Tomuto kolu předcházelo kolo školní, které proběhlo již na podzim. Podzimní kolo si vyzkoušeli všichni žáci.

Všem řešitelům děkuji. 

Lenka Božková