Pasování prvňáčků

01.04.2022

Březen je označován jako měsíc knihy, proto jsme společně s dětmi z 1. A a 1. B navštívili knihovnu, kde na nás čekala královna Abeceda I. se svým rytířem Knihomolem. Po vzájemném představení děti plnily zajímavé, pohádkově laděné úkoly, za které byly odměňovány zlatým pokladem.

Po ukončení soutěžení nastala dětmi dlouho očekávaná chvíle, kdy musely pokleknout a složit slib, po kterém byly rytířem pasovány do řádu čtenářského.

Paní královna obdarovala každé z dětí pamětním listem, stužkou, medailí a děti, jejichž rodiče si to přáli, dostaly svůj čtenářský průkaz. Takže na úplném konci návštěvy se děti rozutekly mezi regály plné knih a horlivě vybíraly, kterou knihu by si samy poprvé vypůjčily.

Dopoledne nám všem velmi rychle uteklo a tímto velmi děkujeme oběma paním knihovnicím za krásný program a báječnou atmosféru.

Mgr. E. Mašátová a Mgr. D. Ondráčková