Pavouk Čenda po letech u nás ve škole

05.06.2024

Po pár letech do naší školy díky spolupráci s MAS Telčsko zavítal známý spisovatel a ilustrátor pan Pavel Čech. Spoustu dětí zná knížky Dobrodružství pavouka Čendy, proto nás zajímalo, jaké nové knihy pana Čecha je možné si přečíst.

O svém psaní, kreslení a lásce k přírodě tentokrát vyprávěl žákům ze 4. A a 4. B. Žáci zahrnovali pana Čecha spoustou zajímavých otázek: "Co Vás inspirovalo k napsání knih o pavouku Čendovi?", "Na jaké knížce teď pracujete?", "Jste s nějakou svojí knihou nespokojený, přepracoval byste nějakou?"

Pan Čech i přes viditelnou únavu velmi ochotně odpovídal. Nakonec nám ve škole zanechal, kromě dalších podpisů do knih ve školních knihovničkách, také krásnou ilustraci. Besedu jsme si moc užili a těšíme se na další setkání!

Mgr. Andrea Smejkalová, Mgr. Žaneta Hronová