Povídání o čtení s Petrou Braunovou

21.02.2022

Víte, jak dlouhou cestou musí projít spisovatel od začátku psaní knihy až po okamžik, kdy si koupíme jeho knihu v knihkupectví?

Tak právě na toto téma se žáci z 5. A a 5. B bavili se spisovatelkou dětských knih paní Petrou Braunovou. Dozvěděli se, kdo všechno musí připravovaný rukopis schválit, kdo k textu připojuje připomínky a poznámky a v neposlední řadě také to, jak pracuje grafik.

Paní Braunová byla velmi ochotná diskutovat s dětmi o všem. Moc nás těší, jak moc ji překvapilo, že děti na naší škole rády čtou. Celá řada páťáků měla připravenou nejednu knihu od paní Braunové, kterou si nechali samotnou autorkou podepsat.

Jako na každé literární besedě nechyběla otázka, co právě paní Braunová píše. Všechny zaskočila svou odpovědí, že právě knihu pro děti dopsala a hledá nějaký nový námět. Páťáci neváhali a hned přispěchali s náměty zejména ze světa sportu. Z nevinné diskuse vznikla poměrně velká výzva, kdy paní Braunová děti vyzvala, aby se samy pokusily napsat příběh ze sportovního prostředí. Vzniklé příběhy jí zašleme a uvidíme, zda některý žák či žákyně naší školy se bude moci pyšnit tím, že kdysi inspirovali spisovatelku vlastním námětem knihy. Hned po prázdninách se do příběhové výzvy pustíme.

Mgr. Andrea Smejkalová, Mgr. Lucie Hažmuková