Poznáváme půdu

22.10.2021

O naší půdě jsme se spoustu věcí dozvěděli už během třetí třídy. Naučili jsme se, že půda obsahuje vzduch, obsahuje vodu, že se v ní nachází různé částice jako klacíky, kamínky, apod. Ale je to skutečně pravda? Proto jsme se rozhodli tato fakta ověřit různými pokusy. Na několik hodin se z nás stali badatelé, kteří ověřovali své domněnky experimentální cestou.

Nejprve jsme pozorovali, co se skutečně v půdě nachází - objevili jsme větvičky, kamínky, listy, ale také drobné živočichy. Dále nás zajímalo, zda je skutečně v půdě vzduch, což jsme si ověřili dolitím vody do půdy, kdy nás o tom přesvědčily unikající vzduchové bubliny. Větší oříšek byl důkaz na přítomnost vody - použili jsme svíčku, zrcátko a pokusili se ze zeminy odpařovat vodu. I tento pokus nám fakt o vodě v půdě potvrdil. Různé půdní druhy jsme podrobili pokusu s vodou, kdy jsme přes sítko zjišťovali propustnost vody jednotlivými půdními druhy. Skutečně se nám podařilo prokázat, že nejméně propustným půdním druhem je jíl, zatímco písek vodu propouští bez větších obtíží hned. Dále jsme se přesvědčili, že různé půdní porosty zamezují ve velké míře erozi, což jsme si vyzkoušeli se zeminou, se zeminou s travním porostem a s lesní hrabankou.

V posledních hodinách jsme si zahráli na trosečníky, kteří uvízli v neznámém lese, kde nemohou najít zdroj pitné vody. Jediná voda v okolí je znečištěná voda v kaluži. Za pomoci přírodního filtru vody jsme se ze znečištěné tekutiny pokusili vytvořit tekutinu čistou, tedy alespoň částečně pitnou. Některá skupina zažila úspěch hned napoprvé, jiné musely pokus i několikrát opakovat. Nicméně všichni jsme nakonec přefiltrovali čistou vodu a nezahynuli bychom tak žízní J. Celý projekt nás moc bavil a hlavně jsme si prakticky dokázali fakta, která jsme se o půdě již naučili.

Mgr. Andrea Smejkalová a žáci 5.B