Přednáška z finanční gramotnosti

31.05.2024

Dne 28. 5. 2024 se žáci 8. ročníku zúčastnili besedy na téma finanční gramotnost. Beseda je organizovaná v rámci EFPA ČR a proběhla v rámci projektu Partners finanční gramotnost. Partners finanční gramotnost je projekt založený v roce 2011 pod názvem Den finanční gramotnosti.

Žáci se seznámili s finančním trhem (banky, pojišťovny, bankéři, pojišťovací zprostředkovatelé). Dále pan lektor osvěžil dětem řadu dalších témat, jako je např.: rodinný rozpočet, dluhová spirála, spoření a investice.

Žákům se tato beseda velmi líbila a aktivně se zapojovali do diskuse. Hlavním přínosem této akce bylo porovnání nabytých vědomostí ve škole a situací v reálném životě.

L. Božková