PROJEKT – Podnebné pásy

20.02.2024

Cílem našeho projektu bylo osvojení si znalostí týkajících se jednotlivých podnebných pásů. Pomocí encyklopedií, učebnic přírodovědy, internetových stránek jsme objasňovali pojmy tropické deštné pralesy, pouště, savany, stepi, tajgy, polární pustina nebo tundra. Vyhledávali jsme příklady živočichů, rostlin, snažili jsme si uvědomit rozdíly života v daných pásech.

Žáci si vylosovali jak skupinu, tak i podnebný pás. Projekt jsme zahájili společnou besedou, kde jsme si řekli kritéria práce a utřídili získané vědomosti. V další části jsme plnili úkoly z matematiky, českého jazyka a přírodovědy. Ve výtvarné výchově každá skupina vytvořila "plakát", který měl co nejvíce přiblížit vylosovaný pás.

Žáci pracovali se zájmem a chutí. Za nápaditost, šikovnost a vzájemnou spolupráci mají velkou pochvalu.

Na závěr projektu nechyběla prezentace skupin, hodnocení a sebehodnocení.

Za V. A Mgr. Miroslava Křenová