Prvňáčci na to šli vědecky

15.03.2023

Celý březen jsme studovali rostliny. Padala spousta zajímavých otázek. Hýbou se rostliny? Co by se stalo, kdyby na Zemi rostliny nebyly? Za jakých podmínek klíčí a rostou? Kde semeno bere živiny? Vyklíčí každé semeno? Klíčí všechna semena stejně rychle? Jaké části má tělo rostliny a k čemu je potřebuje?

Prováděli jsme pokusy – hledali jsme semena v plodech, nechali jsme je vyklíčit za různých podmínek, stanovili jsme si předpoklad, jak pokus dopadne, všechny pokusy jsme zaznamenávali do badatelských archů.

Nakonec nás čekalo závěrečné vyhodnocení pokusů a zodpovězení výzkumných otázek.

Mgr. Šárka Rodová, Mgr. Eva Kudrnová