Setkání páťáků

16.06.2023

V úterý 13. 6. proběhla předem naplánovaná a pečlivě připravená akce – setkání dvou pátých tříd. 5. A z Telče a 5. C z Třeště. Toto setkání zorganizovaly třídní učitelky obou tříd – paní učitelka Eva Procházková z 5. A a paní učitelka Michaela Páralová z 5. C. Naše 5. A jela navštívit 5. C do jejich školy. Děti vezly do Třeště malé dárky – přívěsky na klíče pro vzpomínku na tento den. Vyrazily na cestu hned ráno vlakem.

Setkání dětí bylo zprvu rozpačité, ale ledy byly prolomeny po rozdání dárků a společné výrobě papírových kšiltů. Třešťské děti provedly a ukázaly našim dětem celou školu včetně jídelny i školní kuchyně. Telčské děti se zase na oplátku pochlubily prezentací naší školy, kterou vytvořily za pomoci pana učitele Marka v hodinách informatiky.

Na školní zahradě si pak všichni společně na ohýnku opekli buřty a zahráli s míčem.

Třešťské děti pak připravily ještě další aktivitu – hru Stopovanou, která za pomoci šipek a průběžného plnění úkolů dovedla naše děti na místo určení – super hřiště plné prolézaček, houpaček, skluzavek a dalších možností se pořádně vyřádit. Děti si vše užívaly už společně. Došlo i k navázání nových přátelství a výměně kontaktů.

Nakonec došlo k rozloučení. Naše děti se vracely k vlaku plné dojmů a zážitků. Věřím, že v tento den vzniklá přátelství se budou dále rozvíjet a možná se některé tyto děti jednou setkají na středních školách.