Silné ženy v historii

13.06.2024

Projekt Silné ženy v historii zaměstnal na několik hodin výuky třídu 7. A, aby vznikly krásné výtvarné i dějepisné práce.

První část projektu byla tedy zaměřena výtvarně, kdy si žáci zvolili zajímavou ženu, kterou ztvárnili nějakou výtvarnou technikou. Druhá část byla dějepisná. Na základě historických faktů o této ženě vytvořili příběh, rozhovor či novinový článek, který se mohl udát tak, jak jim jejich fantazie dovolila. A v neposlední řadě si procvičili také psaný projev.

Žáci nás seznámili například s Olgou Havlovu, která píše dopis svému manželu do vězení, s částí deníku automobilové závodnice Elišky Junkové, s královským, ale těžkým životem Elišky Přemyslovny či její nevlastní matky Elišky Rejčky, se smutným životem svaté Ludmily, Anežky České či slavné spisovatelky Boženy Němcové. Zajímavou postavou je i telčská hraběnka Markéta Podstatzká i další ženy, které si žáci pro svůj projekt vybrali. Práce si můžete prohlédnout v 2. patře naší školy.

Marcela Smejkalová, Radka Hadravová