Slavnostní vítání prvňáčků

06.09.2021

Konečně nastal dlouho očekávaný den - letošní vítání nových prvňáčků se neslo ve svátečním duchu a proběhlo v Univerzitním centru Telč. Popřát hodně štěstí novým prvňáčkům přišel kromě našeho pana zástupce Dušana Rodka také pan starosta Vladimír Brtník a 1. náměstkyně hejtmana Hana Hajnová. O milý kulturní program se postarala a s žáky naší školy nacvičila p. uč. Andrea Smejkalová. 

Tak ať se vám, milí prvňáčci, na naší škole daří!

Mgr. E. Mašátová, Mgr. D. Ondráčková