Soutěž v recitaci podruhé

15.03.2022

V pátek 11. 3. proběhla u prvňáčků recitační soutěž. Vyslechli jsme si krásné básničky a porota měla nelehkou roli vybrat 3 žáky postupující do školního kola, kde se mezi sebou utkají 1. a 2. třídy. Nakonec se nejúspěšnějšími recitátory ve třídě 1. A stali:

  • 1. místo Viktorka Mašátová
  • 2. místo Janička Hadravová
  • 3. místo Alex Čuvalov

Cenu poroty za nejvtipnější báseň, která nás všechny opravdu rozesmála, získal Jeremiášek Mendlík.

Mgr. E. Mašátová