Vánoční literární soutěžení

03.01.2023

Tradičně i letos jsme si předvánoční čas zpříjemnili literárním vánočním soutěžením. Záměrně užívám 1. osobu množného čísla, neboť soutěžily všechny třídy druhého stupně, ale užily si to i učitelky českého jazyka, které soutěže připravovaly. Třídy 6., 7. a 8. ročníku poznávaly známé i méně známé adventní a vánoční tradice na 24 zastaveních. Pro 9. třídy jsme přichystaly putování s betlémskou hvězdou, kdy na deseti stanovištích plnily vánočně-literární úkoly. Na závěr našeho soutěžení žáky potěšila sladká odměna.

Tým učitelek českého jazyka