Ve 2. A bádáme nad mikroskopem

10.05.2023

Okulár, tubus, objektiv, zaostřovací šroub atd. Víte, o čem je řeč? Naši druháčci už s přehledem ano. V hodinách českého jazyka jsme si četli zajímavé články o hmyzu. Následně tedy v prvouce nesmělo chybět detailní zkoumání a pozorování hmyzu, konkrétně včely medonosné. Pod mikroskopem žáci pozorovali části těla včely medonosné – křídlo a ústní aparát. Cílem hodiny bylo naučit se pojmenovat části mikroskopu, správně zaostřovat a pracovat s podkladovými sklíčky, zkrátka zprostředkovat žákům pohled na hmyz ve zvětšeném měřítku. Děti tak mohly pozorovat i to, co by pouhým okem či lupou nebylo možné vidět.

Pro mnohé druháky to bylo první setkání s mikroskopem. Proto už těšíme na další bádání nad mikroskopem, kdy se přesuneme do rostlinné říše.

Velký dík patří i Natálii Pátkové, žákyni 9. ročníku, za pomoc při naší badatelské hodině. 

Mgr. Eva Mašátová