Výtvarné umění a 1. A

22.11.2023

Kosmonauti z 1. A zažili další nevšední zážitek, tentokrát v expozičních prostorách a výtvarném ateliéru telčského Univerzitního centra Masarykovy univerzity, kde absolvovali vzdělávací program Barvy pro Mílu.

Nejprve se prvňáčci seznámili s pravidly chování při návštěvě výstavy výtvarného umění. Poté se rozešli po galerii a prohlíželi si fascinující velkoformátové malby Míly Doleželové a plnili četné a velmi zajímavé interaktivní úkoly. Nechybělo ani ztvárnění živých obrazů či výtvarné aktivity v ateliéru, kde si někteří vyzkoušeli namalovat obraz podle samotné Míly Doleželové.

Mgr. Eva Mašátová