Žákem na zkoušku

03.04.2023

Ve středu 22. března byl ukončen kurz pro předškoláky. Kurz proběhl pro čtyři skupiny předškoláků, v únoru a březnu. Každá skupinka absolvovala tři odpolední lekce, ve kterých si děti procvičovaly jemnou motoriku, správné sedění, držení tužky, pravo-levou orientaci, sluchovou a zrakovou diferenciaci a matematické představy. Naučily se nové básničky, seznámily se s novým prostředím a vyzkoušely si, jaké to je ve škole. Děti byly moc šikovné a s většinou z nich se setkáme v září v první třídě.

Kurzu se zúčastnilo 40 předškoláků z místních mateřských škol i okolí.

Mgr. Dagmar Ondráčková a Mgr. Eva Mašátová