Znovu za Mílou Doleželovou

18.04.2024

Opět jsme navštívili prostory Univerzitního centra v Telči, které jsou věnované malířce Míle Doleželové, její tvorbě a částečně i jejímu manželu Jiřímu Marešovi. Tentokrát jsme sem zavítaly s třídou 7. A. Výstavními prostory nás provedl Mgr. Jiří Kaman. Setkání s ním i s prací Míly Doleželové bylo opět skvělé. Žáci si mohli zkusit nacenit Míliny obrazy, zabývali se způsobem jejího tvoření, mohli vyslovit názor, co je umění a co za umění už nepovažují apod. Děkujeme všem, kteří se podíleli na vzniku této jedinečné výtvarné expozice, za kulturní zážitek.

Z. Remešová, R. Hadravová