Co se děje v noci ve škole?

29.03.2022

Tak právě po této záhadě pátrali v pátek večer žáci z 5. B. Rozhodli jsme se totiž strávit noc ve škole. Sešli jsme se v pátek navečer. Podle obrovských batohů a spacáků to vypadalo, že děti hodlají ve škole strávit více jak týden. Nakonec se ale ukázalo, že podstatnou část batohů zabírají výborné napečené dobroty od maminek. 

Náš program byl opravdu bohatý. Využili jsme prázdné široké chodby k hraní ping pongu. Během večeře jsme zavzpomínali na společné roky od třetí třídy a prohlédli jsme si staré fotografie a videa, u kterých jsme se moc pobavili. Poté jsme strávili nějaký čas na koberci při psaní příběhů. Každý žák rozepsal svůj příběh, ale následně ho poslal svému spolužákovi, aby pokračoval a ten poslal příběh dál, aby jej někdo jiný dokončil. Vznikly opravdu vtipné příběhy, které jsme si pouze při světle lampy přečetli.

Ta pravá soutěživost se rozhořela při polštářové bitvě. Nejprve jsme byli náhodně rozděleni do dvou týmů a polštáře jsme nosili a házeli do vaků. Poté jsme zvolili válku kluků proti holkám, kdy holky kluky porazily.  

Když už byla venku opravdu obrovská tma a jediné místo, kde se svítilo, byla naše třída, nasadili jsme čelovky a v týmech vyrazili hledat ukrytý poklad. Při noční bojovce jsme v každém koutě školy hledali ty pravé indicie. Poklad byl ukryt tam, "KDE VONÍ POMERANČE!" Žáci byli při hledání úspěšní a čekala je sladká odměna. Před usnutím jsme si ještě užili společnou relaxaci a zalezli do spacáků.

Ráno jsme společně posnídali a zhodnotili naše společné chvíle na velký plakát, který jsme vyrobili. Jak se nám ve škole líbilo, si můžete prohlédnout na nástěnce v prvním patře.

A zajímá vás, zda ve škole opravdu v noci straší? Zkuste tu také přespat a uvidíme sami...

Mgr. A. Smejkalová