Jak na pravidla a zlozvyky

10.02.2022

V úterý 8. února proběhl v naší 7. B tříhodinový blok zabývající se pravidly a zlozvyky. Pomocí několika inspirativních textů děti ve skupinách rozlišovaly pravidla týkající se nejen školy, ale společnosti jako takové. Zabývali jsme se zlozvyky. Mluvili jsme o tom, kdy už se jedná o zlozvyk, kdy jde o ojedinělou situaci. Snažili jsme si uvědomit, jakých zlozvyků se na úkor pravidel dopouštíme, přemýšleli jsme, jak se jich vyvarovat.

Vzhledem k hojnému užívání vulgarismů byla jedna z částí věnována právě tomuto tématu jako jednomu z nejčastěji uváděných zlozvyků ve skupině. Na základě dvou novinových článků jsme se dozvídali, jaký důvod k užívání těchto výrazů mají malé děti, starší školáci či dospělí. Navázali jsme tím, že jsme hledali způsoby, jak se zlozvyků zbavit - nahrazování vulgarismu jinými slovy, fyzická činnost ke zklidnění apod.

V závěrečné části výukového bloku jsme společně vytvářeli pravidla třídy. Nakonec měli všichni možnost napsat na list papíru své největší zlozvyky, ty, kterých by se chtěli zbavit. Poté jsme jednotlivá slova přeškrtli a vhodili do bedny s "vnitřním odpadem".

Jednotlivé materiály jsou k vidění v naší kmenové učebně.

Mgr. Klára Mikešová