Projektové vyučování

25.04.2023

Dne 21. 4. 2023 se žáci z 8. A zúčastnili projektového dne pod názvem RODINNÉ FINANCE. Cílem tohoto projektu bylo provést žáky finančním životem rodiny, seznámit je s rozpočtem a rozvahou rodiny, s různými postoji k hospodaření jedince.

Žáci pracovali ve skupinkách, kde během 5 vyučovacích hodin řešili zadané aktivity, které byly mezioborově provázány. Kromě matematiky, občanské výchovy a informatiky se potýkali také s úkoly z českého jazyka. Lektory tentokrát byli vyučující z naší školy a to paní učitelky Hadravová a Božková a pan učitel Marek. Dětem se projekt líbil a na konci dne byly "zdravě unaveny".

Lenka Božková