Školní akce 22/23

Poslední lednový týden nového roku se naši žáci zúčastnili dvou soutěží zaměřených na finanční gramotnost. Nejdříve si žáci devátých a osmých ročníků vyzkoušeli Ekonomickou olympiádu INEV. Ekonomická olympiáda je unikátním projektem, který se zaměřuje na rozvoj finanční a ekonomické gramotnosti žáků formou pestré soutěže sestávající ze školního,...

Žáci 8. A se zúčastnili na rozšíření učiva fyziky a informatiky velmi zajímavé virtuální online prohlídky v jaderné elektrárně Dukovany. Pořad probíhal online v aplikaci MS Teams a byl velmi dobrým doplněním učiva zajímavou formou s profesionálními pracovníky.

Průzkum trhu

23.01.2023

V lednu 2023 jsme v předmětu finanční a ekonomická gramotnost prováděli marketingový průzkum cen potravin. Vše se kolem nás zdražuje, a tak jsme byli zvědaví, jak je tomu v současné době v obchodech v Telči. Navštívili jsme tři obchody v okolí školy - Tesco, Enapo a Coop. Žáci porovnávali nejen ceny vybraných produktů, šíři sortimentu, ale i to,...

Jako každoročně jsme se sešli na vrcholu adventu k poměření volejbalových sil ve sportovní hale v Třešti. Od toho ročníku jsme však měli poměrně vysoká očekávání. Průběh školního roku dával tušit, že letos by to mohlo vyjít. Sešli se nám volejbalisté, kteří jsou nejen šikovní, ale co je důležitější, mají snahu se zlepšovat a hlavně jsou dostatečně...

Před vánočními prázdninami se naše děvčata zúčastnila turnaje v košíkové na základní škole v Třešti. I přesto, že některá děvčata z týmu onemocněla a na turnaj odjížděl pětičlenný tým bez možnosti střídání, děvčata hrála výborně a probojovala se až do finále. O první místo jsme se utkali s třešťským týmem A, na který už nám ale nestačily síly....

Školní turnaj v basketbalu starších žáků 9. 1. 2023 - o putovní pohár ředitele. V přiloženém souboru naleznete výsledky turnaje. Vítězům blahopřejeme a všem děkujeme za účast.

Ukrajinští žáci naší školy získali 3. místo v celostátní dětské kreativní soutěži Vícejazyčnost je bohatství. Soutěž vyhlašuje každoročně spolek Zaedno a je určena dětem, které pocházejí z vícejazyčných rodin, národnostních menšin, mají zahraniční kořeny.

V rámci předvánočních akcí se ve čtvrtek 15. prosince uskutečnil na naší škole první ročník tzv. výběhu na Sněžku. Princip tohoto běhu byl zdolat převýšení 1603 metrů, které odpovídá naší nejvyšší hoře. K běhu byly využity školní schody, které poskytly převýšení 10 metrů při běhu z šatny až k půdě. Náš úkol byl tedy "jednoduchý", a to zdolat naše...

Tradičně i letos jsme si předvánoční čas zpříjemnili literárním vánočním soutěžením. Záměrně užívám 1. osobu množného čísla, neboť soutěžily všechny třídy druhého stupně, ale užily si to i učitelky českého jazyka, které soutěže připravovaly. Třídy 6., 7. a 8. ročníku poznávaly známé i méně známé adventní a vánoční tradice na 24 zastaveních. Pro 9....