Školní akce 23/24

Opět jsme navštívili prostory Univerzitního centra v Telči, které jsou věnované malířce Míle Doleželové, její tvorbě a částečně i jejímu manželu Jiřímu Marešovi. Tentokrát jsme sem zavítaly s třídou 7. A. Výstavními prostory nás provedl Mgr. Jiří Kaman. Setkání s ním i s prací Míly Doleželové bylo opět skvělé. Žáci si mohli zkusit nacenit Míliny...

Úroveň čtení ve třídě Kosmonautů v 1. A dosáhla již takového stupně, že jsme se od začátku března mohli pustit do pravidelných čtenářských dílen. Vybrat si knížku, seznámit se s pravidly čtenářské dílny, najít si ve třídě pohodlné místečko, s chutí se pustit do čtení a sdílet následně ve skupinkách první dojmy z četby. Všichni žáci si zaslouží...

Ve středu 27. března se v našem hudebním sále uskutečnilo školní kolo v sólové recitaci mezi žáky 4. ročníků. Do užšího školního kola se probojovalo deset odvážných recitátorů. V každé třídě byli žáky a vyučujícími tajným hlasováním oceněni 3 nejlepší recitátoři. Společně jsme se dohodli, že udělíme v každé třídě ještě dvě divoké karty do hlavního...

Jaro je tu!

15.04.2024

Ještě před velikonočními prázdninami vyrazili žáci ze 4. A s namalovanými kraslicemi na Belpskou lávku. V hodinách výtvarné výchovy namalovali více jak šedesát kraslic, kterými pomohli ozdobit lávku. Místní folklorní soubor Podjavořičan nazdobil Belpskou lávku vrbovými pruty, na které se postupně zavěšovala vajíčka, která malovaly děti z mateřských...

Den učitelů

12.04.2024

Letošní oslava Dne učitelů byla naplánována na pátek 22. 3. a byla tentokráte v režii naší školy. Po dlouhých letech v Krahulčí proběhla ta letošní v Sedlejově. Naše šikovné paní učitelky – Eva Mašátová a Andrea Smejkalová připravily skvělý program, do kterého zapojily téměř všechny své kolegy.

Každoročně se naše škola zapojuje do soutěže Matematický klokan. Letos tato soutěž připadla na pátek 22. března 2024. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích: Benjamín (6. – 7. ročník) a Kadet (8. – 9. ročník). Během 60 minut řešili 24 úkolů. Jednotlivé úlohy byly bodovány podle obtížnosti třemi, čtyřmi nebo pěti body.

Ve středu 27. 3. 2024 se v hudebním sále naší školy uskutečnila soutěž dětí prvních a druhých ročníků v recitaci. Soutěž vyhrál Jaroslav Cech z 2. A, druhé místo obsadil Jiří Štorek z 1. A a na třetím místě skončila Rozálie Havelková z 1. B. Porota také udělila čtyři ceny poroty pro: Jana Remeše z 2. A, Emu Křemenovou z...

19. 3. 2024 jeli naši prvňáčci na divadelní představení Pipi Dlouhá punčocha, které se konalo v rámci 61. ročníku soutěžní přehlídky ochotnického divadla v Třešti Třešťského divadelního jara. Po skončení představení jsme neodmítli pozvání mezi prvňáčky z Třeště.

Den pro školu

21.03.2024

Dne 12. 3. 2024 se naši žáci zúčastnili projektu Den pro školu od Nadace České spořitelny. Děti se tak mohly setkat s odborníkem z praxe, který je seznámil se svým povoláním a třeba je i pro danou profesi nadchnul.