Školní akce 23/24

ZŠ Hradecká uspořádala na svém sportovišti tradiční turnaj v softballu za účasti čtyř týmů. Prvním soupeřem našeho družstva byl tým gymnázia, se kterým jsme utrpěli těsnou porážku v závěru vyrovnaného zápasu. Do druhého utkání jsme nastoupili proti ,,A" týmu Hradecké, z tohoto klání jsme vyšli jako vítězové. Nebylo tomu jinak ani v posledním zápase...

Po pár letech do naší školy díky spolupráci s MAS Telčsko zavítal známý spisovatel a ilustrátor pan Pavel Čech. Spoustu dětí zná knížky Dobrodružství pavouka Čendy, proto nás zajímalo, jaké nové knihy pana Čecha je možné si přečíst.

Co by to bylo za Den dětí bez nějaké dobroty… proto i na žáky ze 4. A čekala sladká odměna. Tu si ale museli nejprve najít, a pak pěkně odpracovat! S dětmi jsme se ponořili do světa básniček, vyjasnili jsme si, kdo je pro nás "dobrý básník", jaké jsou jeho básně a pozornost jsme věnovali spisovateli a ilustrátorovi S. Silversteinovi....

Dne 28. 5. 2024 se žáci 8. ročníku zúčastnili besedy na téma finanční gramotnost. Beseda je organizovaná v rámci EFPA ČR a proběhla v rámci projektu Partners finanční gramotnost. Partners finanční gramotnost je projekt založený v roce 2011 pod názvem Den finanční gramotnosti.

V pátek 24. 5. proběhl v rámci Dne otevřených dveří v V. A projekt "Nakupujeme a podnikáme".

Žáci 1. B se 21. 5. vydali do městské knihovny. Tento rok to bylo již podruhé. Tentokrát si pro ně paní knihovnice nachystaly úkoly, při kterých se děti dozvěděly o třídění a řazení knih, která oddělení mohou navštěvovat a jak se ke knihám chovat. Ve skupinkách na ně čekaly zábavné úkoly, při kterých už musely pracovat s textem v knihách,...

Lotrando a Zubejda je pohádka, kterou letos nacvičili žáci ze školní družiny v kroužku Divadélko.

Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná soutěž, která je určena širokému okruhu zájemců od 2. ročníku základní školy až po studenty škol středních. Snaží se zapojit do soutěže všechny žáky a umožnit jim vyzkoušet si svoje schopnosti při řešení méně obvyklých úloh. Letos proběhl již 17. ročník této soutěže.

Dne 6. 5. 2024 se dívky z šestých tříd zúčastnily akce Párty se Zdravou 5. Tento program je zaměřen na zdravé stravování, při kterém se děti seznamují s aktuálními trendy ve výživě pod vedením profesionálního lektora. Program je zahájen teoretickou částí, na kterou navazuje část praktická, kdy si děti připravují zdravé svačinky. Děvčata...

Dne 22. 4. se konal turnaj ve florbalu starších žáků. Všem účastněným děkujeme a gratulujeme vítězům. Výsledky naleznete v přiložené tabulce.