Školní akce 22/23

Ve středu 19. dubna 2023 navštívila obě třetí třídy paní lektorka Ing. Adéla Strojková, aby s dětmi v rámci dvouhodinové etické dílny posilovala třídní kolektiv.

Dne 18. 4. 2023 proběhla u nás ve škole soutěž ve vaření žáků z devátých tříd pod názvem Finále Zdravé 5. Do této celorepublikové soutěže se zapojujeme každoročně. Tato soutěž je zaměřena na kreativní a zdravé vaření žáků všech věkových kategorií. Letošním tématem bylo jídlo bohaté na bílkoviny. Součástí soutěže je si zvolené jídlo nanormovat,...

V pátek a v sobotu 14. a 15. dubna 2023 se uskutečnil na naší škole zápis dětí do prvních tříd. Děti prokazovaly, jak jsou připraveny na školu. Určovaly počty předmětů, poznávaly geometrické tvary, barvy, kreslily námořníka a mnoho dalších aktivit. Ty odvážnější se nebály říct básničku nebo zazpívat písničku. Zápis byl vskutku námořnický. Již u...

V úterý, hned po Velikonocích, se konalo školní kolo v recitaci, ve kterém se mezi sebou utkali nejlepší recitátoři a recitátorky 1. a 2. tříd. Přednesené básně byly úžasné, stejně tak publikum i velectěná porota. Jsme rádi, že se na naší škole žáci recitace nebojí!

Když se řekne Brno, mnozí z nás si vybaví stejnojmenný český film nebo kultovní Špilberk. Tato hradní dominanta, neslavné brněnské vězení se také stalo jedním z cílů naší dějepisné exkurze, kterou jsme uskutečnily 30. března 2023 pro žáky třídy 6. A, 7. B a některé žáky 7. A. Hrad Špilberk byl však naším druhým cílem.

Před velikonočními prázdninami proběhl volejbalový turnaj ve sportovní hale ZŠ Hradecké. Turnaje se účastnily týmy z Masarykovy, Hradecké, GOB a SOŠ a Třeště. Vždy po dvou týmech (starší žákyně a starší žáci). V kategorii žákyň se potvrdila má očekávání a po hladkém a jednoznačném průběhu jsme si odnesli putovní pohár za první místo. Chlapci se...

Žáci 1. a 2. tříd absolvovali v rámci tělesné výchovy i kurz bruslení. Celkem kurz zahrnoval 8 lekcí a na každé z nich bruslilo kolem 35 dětí. Každá lekce trvala 60 minut, kde se žáci učili bruslit tak, aby je to bavilo a neměli z pohybu na ledě strach a nechuť. Děti byly hned na začátku kurzu rozděleny do skupin...

V pondělí 3. dubna se děti z 1. B a druhých tříd vydaly do skanzenu v Třebízi, kde celé hospodářství ožilo Velikonocemi. Zdejší děvečka dětem představila velikonoční zvyky. V kuchyni dostaly ochutnat velikonoční mazanec. Dozvěděly se, jaké pentle patří na upletenou pomlázku. Kromě lidových tradic a obyčejů se zábavnou formou seznámily s...

Pro velký úspěch z předvánoční doby, kdy žáci 9. B pekli a zdobili perníkové chaloupky (jen podotýkáme, profesionálně upekli, nádherně nazdobili), se tentokrát v čase předvelikonočním pustili do pečení velikonočních beránků. Úkol zněl jasně: upéci beránka a originálně ho nazdobit. Všechny skupiny se tohoto úkolu zhostily více než výborně. A...

Dne 30. března zavítali do naší školy děti z MŠ Nerudova. Důvod byl jednoduchý. Blíží se zápis do 1. třídy a děti se přišly podívat, jak to ve škole vypadá a co je ve škole čeká. Nejzajímavější to určitě bylo pro děti ve třídách, kde potkaly své starší kamarády, mohly si i vyzkoušet práci na interaktivní tabuli a posadily se...